Vòi rửa, chậu rửa teka

Vòi rửa bát Teka MC 10 plus pull out hight

7,139,000 5,700,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka MC 10 plus

5,379,000 4,300,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka MB2 pull out high

4,499,000 3,600,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka MB2

3,298,000 2,650,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka INX 983

10,659,000 8,500,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka Kobe Pro

9,339,000 7,470,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka Kobe

6,919,000 5,535,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka INX 914

8,129,000 6,500,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka IN 995

3,790,000 3,030,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka Expression

6,919,000 5,535,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka Elan/MX

7,689,000 6,150,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka Elan/MW

8,580,000 6,860,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka Cuadro

7,590,000 5,310,000
- 30%

Vòi rửa bát Teka ARK 939

9,290,000 7,430,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka Ares

3,619,000 3,076,000
- 15%

Vòi rửa bát Teka MB2 Pull Out

4,950,000 3,960,000
- 20%