Vòi rửa, chậu rửa teka

Chậu rửa bát Teka Universo 90 GT

18,900,000 14,949,000
- 21%

Chậu rửa bát Teka Universo 2B 1D GT

15,169,000 12,135,000
- 20%

Chậu rửa bát Teka Isink 95 DX

27,599,000 25,390,000
- 8%

Chậu rửa bát Teka Frame 2B 1/2D Right

22,649,000 17,439,000
- 23%

Chậu rửa bát Teka Frame 1B 1D Plus Right

23,400,000 17,490,000
- 25%

Chậu rửa bát Teka Stylo 1B

3,450,000 2,000,000
- 42%

Chậu rửa bát Teka Cuadro 2B 1D

17,560,000 11,539,000
- 34%

Chậu rửa bát Teka Cosmos 2B 1D

12,650,000 11,630,000
- 8%

Chậu rửa bát Teka Classic 860.500.2B

7,139,000 5,000,000
- 30%

Chậu rửa bát Teka Classic 2B 86

7,139,000 5,497,000
- 23%

Chậu rửa bát Teka Classic 2B 1D

7,909,000 5,540,000
- 30%

Chậu rửa bát Teka Classic 2 1/2B 1D

9,339,000 8,591,000
- 8%

Chậu rửa bát Teka Classic 2 1/2B

8,635,000 7,940,000
- 8%

Chậu rửa bát Teka BE 40.40

3,400,000 2,420,000
- 29%

Chậu rửa bát Teka BE 2B 845

8,900,000 6,490,000
- 27%

Chậu rửa bát Teka BE 2B 785

9,213,000 7,579,000
- 18%

Chậu Rửa Bát Teka Angular Sink 2B

9,800,000 7,249,000
- 26%

Vòi rửa bát Teka MT Extraible

5,120,000 4,100,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka MT 302

2,255,000 1,800,000
- 20%

Vòi rửa bát Teka MF2

1,969,000 1,600,000
- 19%