Bếp điện từ teka

Bếp điện từ Teka IR 622

29,359,000 22,606,000
- 23%

Bếp điện từ kết hợp IR 720

21,450,000 16,516,000
- 23%