Teka IR 720

Bếp điện từ kết hợp IR 720

21,450,000 16,516,000
- 23%